fbpx

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Arm III

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Arm III

„Aby byl zajištěn mír, musí se obyčejně zvýšit zbrojení na zemi, ve vzduchu i na moři. Co dělat, je to tak; ale představte si, že by se stejně samozřejmě a běžně říkalo: Aby v našem úřadě bylo zajištěno pokojné soužití, vezmu si s sebou nabitý revolver. Aby byl na naší ulici zajištěn klid, nacpu si do kapes ruční granáty. Byl by to divný svět. Je to divný svět.“
Karel Čapek: V zajetí slov

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Indoevropské –ar, které tvoří základ latinského slova arma, dalo vznik i jiným výrazům, které se používají v angličtině a které se vztahují k válečnictví. Na některá z nich se společně i s dalšími idiomatickými a frazeologickými výrazy, které mají také původ v latinském arma, v této závěrečné části podíváme.

Zmíněný indoevropský základ tvoří například jméno Ares řeckého boha války. Ten symbolizuje válečné vraždění a krutost. Možná z tohoto důvodu, možná kvůli jeho thráckému původu či snad proto, že po zranění kamenem utekl z boje o Tróju, nebyl uctíván tak, jako jeho římský protějšek Mars, který má v názvu rovněž stejný indoevropský základ.

Obyvatelé Říma považovali boha války Marta za otce Romula a Rema a za zakladatele svého města. Uctívali ho jak prostí občané, tak římské legie. O jeho popularitě svědčí nejenom dochované votivní nápisy a předměty, ale i to, že z něj učinili patrona města a pojmenovali po něm i planetu Mars. Motivací pro toto pojmenování bylo její rudé zabarvení, které symbolizuje oheň, krev, válku a smrt. Symbolika smrti se do pojmenování planety promítla i v češtině, ve které se planeta v minulosti jmenovala Smrtonoš. Válečná symbolika Marsu se projevila i v názvu pro bojová umění (martial arts).

Podle Marta byl rovněž pojmenován měsíc březen – March, ve kterém se po zimě obnovovala vojenská tažení. Stejná motivace byla i pro pojmenování vojenského pochodu – marše (march). Martovo pole slouží dodnes jak k pojmenování části Říma, tak k označení míst válečných událostí. Rovněž jména jako Marek, Martin, Marcela vznikla odvozením od jména boha války.

Bůh války Áres i Mars byli inspirací pro mnohé umělce, sochaře, malíře i spisovatele. Martovo téma je znázorněno například na obraze Sandra Botticelliho Venuše a Mars (Venus and Mars) nebo na obraze Venus and Mars Surprised by Vulcan od Tintoretta. V Chrámu sv. Víta v Praze najdeme sochu Árese od sochaře M. B. Brauna.

Spisovatel a H. G. Wells se tzv. válečnou planetou inspiroval v roce 1898 k napsání románu The War of the Worlds (Válka světů). V tomto vědecko-fantastickém románu Wells líčí, jak Marťané napadli Zemi. Námět knihy byl pro svou úspěšnost několikrát zfilmován a Orson Welles jej rovněž zpracoval pro rozhlas. To bylo tak působivé, že při jejím vysílání v roce 1938 propadlo panice téměř milion lidí. Ukázal se tak vliv masově sdělovacích prostředků na posluchače, ve kterém sehráli hlavní roli útočníci z Marsu.

Pro zranitelné místo se používá středověký výraz chink in the armor. V rámci tzv. politické korektnosti existují tendence tuto frázi omezit, případně zakázat. Chink se totiž kromě původního významu praskliny a pukliny občas používá jako pejorativní označení Asiatů. Podobně by mohl být v budoucnosti antický výraz  Achilles´heel (Achilova pata) „kulturtrégry“ také cenzurován, protože by mohl být spojovat s týráním dětí.

A knight in shining armor (rytíř na bílém koni) je metaforické označení pro pana „správného“ nebo také obdobu „Mirka Dušína“. S nástupem kinematografie a uvedením westernů na plátno vznikl ve stejném významu výraz cowboy in a white hat. Označení kovboje jako rytíře v brnění by totiž působilo poněkud komicky. V této souvislosti byl ještě jeden důvod, proč původní výraz v kinematografii nepoužívat. Ve skutečném životě se sice stává, že padouch nebo hrdina splývají v jednu entitu a hranice pro jejich rozlišení jsou velice vágní, ale v éře černobílých filmů bylo nutné, aby divák vizuálně rozlišil kladného hrdinu od záporného. Vyvrhelové proto bývali většinou neoholeni a nosili černý klobouk na rozdíl od hladce oholených, kladných hrdinů v bílém klobouku. Proto vzniklo analogicky další přiléhavé označení tentokrát   záporných westernových postav cowboy in a black hat.

Zanedlouho se fráze z důvodu úspory vyjadřování zkrátila na pouhé white hat nebo black hat. Pro druhý výraz existuje také synonymum bad hat. Tato symbolika sloužící k označení osob podle charakteru přetrvává dodnes stejně tak, jako se při životě udrželo i původní rčení a knight in shining armor.

V první polovině 20. století vznikl neologismus Navy brat. Původně se tak pojmenovávaly pouze děti z rodin důstojníků, kteří sloužili u válečného námořnictva. Jak uvádí Morris, výraz se dále analogicky rozšířil i do dalších ozbrojených složek a vznikla pojmenování Army brat a Air Force brat. Jako poslední z těchto názvů vznikl military brat, který zakrývá identitu služby rodičů dítěte. Výraz brat má ve spojení s Army, Navy, Air Force nebo jenom military pozitivní konotaci, avšak při použití samostatného slova brat musíme být opatrní. Jedná se o výraz značně negativní a do češtiny bychom jej přeložili jako nevychovaný, rozmazlený spratek nebo fakan.

Za zmínku stojí také název Brat Pack, který vznikl v polovině osmdesátých let a označoval bouřlivý styl mladých hollywodských hvězd, jako byly například Patrick Swayze, Matt Dillon, Tom Cruise a další. Název Brat pack byl analogicky vytvořen z výrazu army brat a Rat Pack, obdobné kotérie vedených Frankem Sinatrou v padesátých letech.

Závěr: V několika dílech jsme se věnovali třem termínům pro označení zbraní gun, weapon a arm. Slova weapon a arm jsou významově zdánlivě téměř shodná, ale i přes tuto zdánlivou synonymitu je nelze libovolně zaměňovat. Do anglického jazyka dostala v jiném časovém období, mají rozdílný původ a každý má jinou míru kolokability. Přestože se arm používá převážně pro označení vyrobených zbraní a obvykle vylučuje pojmy, jako jsou například kámen či klacek, jeho finální význam se odvozuje ze situačního kontextu. Na rozdíl od weapon u slova arm převládá konotační prvek útoku.

Samostatný výraz gun je významově neutrální a teprve jeho kontextuální spojení nám sdělí, zda se jedná o zbraň loveckou, sportovní nebo vojenskou. Podobně jako gun není ani arm běžnou součástí zkratkových slov. I když se všechny tři názvy zbraní bohatě uplatňují v implicitním metaforickém vyjadřování, nejfrekventovanější je weapon. To se na rozdíl od gun či arm hojně užívá v eufemismech.

České slovo zbraň má obdobně jako anglické arm a jeho příbuzná slova indoevropský základ, ale tím shodnost končí. Slovo má původ v indoevropském bher a prostřednictvím praslovanštiny se dostává do staročeského jazyka braň, ve významu zbraň, bránit, obrana. V dnešní češtině jsou od původního braň odvozená slova jako obrana, domobrana, branec. Zbraň označuje v češtině sice jakoukoliv zbraň, převládá konotace útoku nad obranou tedy aspekt zranění. Avšak při překladu slova zbraň do angličtiny musíme vycházet z daného kontextu a zvolit adekvátní výraz. Pokud bychom z lexikálního hlediska charakterizovali český termín zbraň vzhledem k anglickým gun, weapon a arm, mohli bychom konstatovat, že zbraň je ke svým ekvivalentům v angličtině polysémní, vyjadřuje jak gun, tak weapon nebo arm. V opačném směru jsou gun, weapon nebo arm kontextuálně monosémní. Při překladu těchto termínů musíme z těchto závěrů vycházet.

Bez cenzury

Arm, podobně jako gun a weapon, je velmi staré slangové pojmenování pro penis. V tomto významu se vyskytuje nejenom samostatně, ale také v různých slovních spojeních. Na základě analogie s ručními palnými zbraněmi se u pozemního vojska se používalo pro penis sousloví short arm. Toto pojmenování bylo rovněž inspirací pro název short-arm inspection, někdy také short-arm dril, pecker parade nebo pecker check. V období mezi začátkem druhé světové války a války ve Vietnamu se tak u pozemního vojska říkalo kontrolám na venerické choroby, které u jednotek probíhaly. Vojáci nastoupení v řadě postupně ukazovali svoje moudí lékaři (pecker-checker), který prováděl vizuální kontrolu tohoto orgánu. Pokud se úd nacházel ve ztopořeném stavu říkalo se této proceduře žertovně long-arm inspection. U pozemního vojska je okrajově zaznamenán jako výraz pro penis army stick. U letectva nebyl žádný z výše uvedných výrazů zaznamenán.

Armour se používalo jako synonymum pro kondom, a tak fighting in armor bylo eufemistické označeni pro pohlavní styk s kondomem. Army se objevuje se i v Cockney Rhyming Slang jako army rocks (socks – ponožky) nebo army and navy (gravy – omáčka, šťáva), army tank/s ( Yank/s Amík).  V druhé světové válce se říkalo sušeným švestkám army strawberries (armádní jahody) a kondenzovanému mléku armored cow/armored heifer (doslovně: pancéřová kráva), army dick bylo pojmenování pro vojenského policistu, ale skutečný význam záleží na situačním kontextu, protože dick může znamenat detektiva nebo také penis. Se spojením army grayback se můžeme setkat  naštěstí už jenom v literatuře, ale jeho část greyback (veš šatní) bohužel přetrvává i v reálném životě. Frekventované a dlouhou dobu velice populární akronymum SNAFU (Situation normal, all fucked up) ovlivnilo tvorbu obdobných akronym jako například JANFU (Joint Army-Navy Fuck Up), TABU (Typical Army Balls Up) a dalších. V Británii se používal výraz broomstick army pro označení místních dobrovolníků, kteří kvůli nedostatku zbraní nacvičovali v průběhu druhé světové války cviky se zbraní s násadou od koštěte. Výraz Fred Karno´s Army, nebo také jenom Karno´s Army vznikl v první světové válce pro označení vojenské jednotky ve které vládl chaos kvůli neschopnému velení. V průběhu druhé světové války se výraz rozšířil také na označení místních vojenských dobrovolníků, kteří v mnoha případech také neměli kompetentní velení. Fred Karno byla skutečná postava –  divadelní herec, komediant, který hrál postavy fušerů a packalů. Vznikla dokonce i velice populární vojenská píseň s názvem Fred Karno´s Army. V britské armádě se ve druhé světové válce a určitou dobu po jejím skončení označovaly tvrdé sušenky, které se vydávaly na příděl jako Tommy armour plates (Tommy bylo pojmenování britského vojáka).

 

3 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

3 Comments

 • Profilový obrázek
  anonymous Martials
  22. 10. 2018, 13:17

  Vždycky jsem si myslel, že Arma je výsledkem podnikatelského ducha, ale jazykově asi ne. Smrtnoše bych však spíše nahradil Zmrdonošem, když si vezmu koho všeho Petr Pavel dosadil do funcí. Nebo mu můžeme říkat Supertommy.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  G.I. Joe
  22. 10. 2018, 14:14

  Český Fred Karno už odešel do Izraele.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Tommy Atkins@G.I. Joe
   25. 10. 2018, 13:26

   Jo. Ovšem Arthur Stanley Jefferson stále vede vojenskou delegaci při NATO a je úplně vyřehkanej.

   REPLY

Nejnovější komentáře