• Český výraz pro chaos0

  Píše se rok 1878 a do tehdejších tureckých provincií, později oficiálně pojmenovaných jako Bosna a Hercegovina, vstupují pod velením polního zbrojmistra Josefa Philippoviče první příslušníci rakouskou-uherské armády. Oficiálně nešlo o akt agrese, tedy „dobytí území“, ale o „přátelskou akci“, na kterou se počítalo se 60 miliony zlatých. Podle minstra zahraničí Andrássyho by akci měla zvládnout

  READ MORE
 • Rozpočtový medvěd nebo snad prase?1

  Po roce 1993 se v češtině objevil nový slangový výraz porcování medvěda pro tu …část projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR, při níž je prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru na základě kuloárních jednání a lobbystických zájmů rozdělována část rozpočtu na veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů. Těžko říct, jestli označení skutečně asociuje přísloví „nedělte (neprodávejte)

  READ MORE
 • Česká vojenská online encyklopedie0

  Na webu se objevil další zajímavý počin. Jde o projekt Česká vojenská encyklopedie, kterou spravuje vyškovský odbor doktrín. Každý si může anonymně prohlížet, respektive hledat slova a jejich významy a zároveň může navrhovat například přidání pojmu. Ten, kdo se zaregistruje, může diskutovat, prohlížet si skryté slovníky a samozřejmě navrhovat změny. Pojmy vycházejí ze standardů NATO.

  READ MORE
 • Tlustá část krku2

  Přejmenovávací manie se na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově nevyhla ani katedrám. Pominu-li přerod katedry marxismu-leninismu přes katedru společenských věd na katedru ekonomie a ekonomiky obrany státu (dnes jen katedra ekonomie sídlící v prostorech dříve vyhrazených institutu marxismu-leninismu VAAZ Brno), pak asi největší dopad na ozbrojené síly mělo přejmenování katedry vševojskového týlu na katedru

  READ MORE
 • Spojka a17

  Nedávno mi jedna z vojenských kolegyní vykládala jazykovou historku z počátku jejího vojenského života. Do armády vstoupila v době její profesionalizace se zkušeností učitelky češtiny a podobně jako já prošla základním výcvikem ve Vyškově. Součástí výchovy vojáka bývá strážní a dozorčí služba, což tedy bylo stejné jak v jejím, tak v mém případě. Ačkoliv já jsem absolvoval devítiměsíční náhradní vojenskou

  READ MORE
 • Schopnost vs kapacita3

  Po úvodním exkurzu do světa jazyků, který byl věnován vojákům, bojovníkům, důstojníkům a poddůstojníkům, si dovoluji nabídnout výklad k dvěma velmi frekventovaným a do určité míry plnohodnotně zaměnitelných termínů. Jde o schopnost a kapacitu. Jak lze dovodit například z dvojsvazkové Noskovy Malé encyklopedie vědeckého řízení vydané v roce 1976 v nakladatelství Naše vojsko, pojem kapacity byl v českém prostředí rozšířen a

  READ MORE
 • Důstojník, voják, poddůstojník, bojovník5

  Tento příspěvek otevírá novou rubriku – Jazykový koutek. Víte-li o jakýchkoli jazykových zajímavostech a perlách z bezpečnostní oblasti, napište. Jazyk je něco, čemu se nelze v dennodenním životě vyhnout. Už proto, že ho musíme používat a lidé si občas nerozumí. Nevím, jestli je to tím, že mluví naprosto odlišným jazykem – mateřským a cizím, nebo naopak

  READ MORE

Nejnovější články