fbpx • Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?

  Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?8

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa „Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.“ Michalangelo Buonarroti Název článku není žádná nadsázka a ani pokus o humor. „Zodpovědný“ úředník Ministerstva obrany (MO) v roce 2014 usoudil, že v armádě jednadvacátého století nastal čas pro změnu a v oficiálním dokumentu NATO, který je pro Armádu České republiky (AČR) závazný, změnil

  READ MORE
 • Vo vobecný angličtině v armádě

  Vo vobecný angličtině v armádě11

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa Ve služebním lístku (Žádost o spolupráci v oblasti jazykového vzdělávání) ze dne 16. června 2015 Státní tajemník Ministerstva obrany píše: „Základem jazykové zkoušky podle STANAG 6001 je obecná angličtina, přesto považujeme za nezbytné, aby její  součástí byla i vojenská tématika… “ Toto písemné sdělení se mi dostalo do rukou z odboru, který spadá

  READ MORE
 • Tajemství slova HELIPAT ve Vyškově19

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa „Všem částem stavebního díla škodí nejvíce lidská nedbalost a nedostatek péče.“ Leon Battista Alberti Zainteresované osoby projíždějící vojenským prostorem ve Vyškově jsou konfrontovány se zvláštními matoucími nápisy na informační tabulích. Jedním z takových nápisů je helipat. Vzhledem k tomu, že většina z nich je česko-anglická, musíme předpokládat, že i zmíněné slovo, u

  READ MORE
 • Stropnického TÝM, nebo Haberův TEAM?1

  Autoři: Ladislav Chaloupský a Radomír Talafa Společně to dokážeme – jsme tým Motto výstavy IDET 2015 Podle slov ministra obrany Martina Stropnického uvedené motto výstavy vyjadřovalo základní podstatu společného úsilí při zabezpečování obrany České republiky. Pavol Habera svoji skupinu pojmenoval Team. Co však slovo tým nebo team a jeho složeniny v angličtině a češtině vyjadřují? V angličtině slovo původně

  READ MORE
 • Český výraz pro chaos0

  Píše se rok 1878 a do tehdejších tureckých provincií, později oficiálně pojmenovaných jako Bosna a Hercegovina, vstupují pod velením polního zbrojmistra Josefa Philippoviče první příslušníci rakouskou-uherské armády. Oficiálně nešlo o akt agrese, tedy „dobytí území“, ale o „přátelskou akci“, na kterou se počítalo se 60 miliony zlatých. Podle minstra zahraničí Andrássyho by akci měla zvládnout

  READ MORE
 • Rozpočtový medvěd nebo snad prase?1

  Po roce 1993 se v češtině objevil nový slangový výraz porcování medvěda pro tu …část projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR, při níž je prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru na základě kuloárních jednání a lobbystických zájmů rozdělována část rozpočtu na veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů. Těžko říct, jestli označení skutečně asociuje přísloví „nedělte (neprodávejte)

  READ MORE
 • Česká vojenská online encyklopedie0

  Na webu se objevil další zajímavý počin. Jde o projekt Česká vojenská encyklopedie, kterou spravuje vyškovský odbor doktrín. Každý si může anonymně prohlížet, respektive hledat slova a jejich významy a zároveň může navrhovat například přidání pojmu. Ten, kdo se zaregistruje, může diskutovat, prohlížet si skryté slovníky a samozřejmě navrhovat změny. Pojmy vycházejí ze standardů NATO.

  READ MORE
 • Tlustá část krku2

  Přejmenovávací manie se na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově nevyhla ani katedrám. Pominu-li přerod katedry marxismu-leninismu přes katedru společenských věd na katedru ekonomie a ekonomiky obrany státu (dnes jen katedra ekonomie sídlící v prostorech dříve vyhrazených institutu marxismu-leninismu VAAZ Brno), pak asi největší dopad na ozbrojené síly mělo přejmenování katedry vševojskového týlu na katedru

  READ MORE
 • Spojka a17

  Nedávno mi jedna z vojenských kolegyní vykládala jazykovou historku z počátku jejího vojenského života. Do armády vstoupila v době její profesionalizace se zkušeností učitelky češtiny a podobně jako já prošla základním výcvikem ve Vyškově. Součástí výchovy vojáka bývá strážní a dozorčí služba, což tedy bylo stejné jak v jejím, tak v mém případě. Ačkoliv já jsem absolvoval devítiměsíční náhradní vojenskou

  READ MORE
 • Schopnost vs kapacita3

  Po úvodním exkurzu do světa jazyků, který byl věnován vojákům, bojovníkům, důstojníkům a poddůstojníkům, si dovoluji nabídnout výklad k dvěma velmi frekventovaným a do určité míry plnohodnotně zaměnitelných termínů. Jde o schopnost a kapacitu. Jak lze dovodit například z dvojsvazkové Noskovy Malé encyklopedie vědeckého řízení vydané v roce 1976 v nakladatelství Naše vojsko, pojem kapacity byl v českém prostředí rozšířen a

  READ MORE

Nejnovější články