fbpx • Tlustá část krku2

  Přejmenovávací manie se na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově nevyhla ani katedrám. Pominu-li přerod katedry marxismu-leninismu přes katedru společenských věd na katedru ekonomie a ekonomiky obrany státu (dnes jen katedra ekonomie sídlící v prostorech dříve vyhrazených institutu marxismu-leninismu VAAZ Brno), pak asi největší dopad na ozbrojené síly mělo přejmenování katedry vševojskového týlu na katedru

  READ MORE
 • Spojka a17

  Nedávno mi jedna z vojenských kolegyní vykládala jazykovou historku z počátku jejího vojenského života. Do armády vstoupila v době její profesionalizace se zkušeností učitelky češtiny a podobně jako já prošla základním výcvikem ve Vyškově. Součástí výchovy vojáka bývá strážní a dozorčí služba, což tedy bylo stejné jak v jejím, tak v mém případě. Ačkoliv já jsem absolvoval devítiměsíční náhradní vojenskou

  READ MORE
 • Schopnost vs kapacita3

  Po úvodním exkurzu do světa jazyků, který byl věnován vojákům, bojovníkům, důstojníkům a poddůstojníkům, si dovoluji nabídnout výklad k dvěma velmi frekventovaným a do určité míry plnohodnotně zaměnitelných termínů. Jde o schopnost a kapacitu. Jak lze dovodit například z dvojsvazkové Noskovy Malé encyklopedie vědeckého řízení vydané v roce 1976 v nakladatelství Naše vojsko, pojem kapacity byl v českém prostředí rozšířen a

  READ MORE
 • Důstojník, voják, poddůstojník, bojovník5

  Tento příspěvek otevírá novou rubriku – Jazykový koutek. Víte-li o jakýchkoli jazykových zajímavostech a perlách z bezpečnostní oblasti, napište. Jazyk je něco, čemu se nelze v dennodenním životě vyhnout. Už proto, že ho musíme používat a lidé si občas nerozumí. Nevím, jestli je to tím, že mluví naprosto odlišným jazykem – mateřským a cizím, nebo naopak

  READ MORE

Nejnovější články