fbpx  • Schopnost vs kapacita3

    Po úvodním exkurzu do světa jazyků, který byl věnován vojákům, bojovníkům, důstojníkům a poddůstojníkům, si dovoluji nabídnout výklad k dvěma velmi frekventovaným a do určité míry plnohodnotně zaměnitelných termínů. Jde o schopnost a kapacitu. Jak lze dovodit například z dvojsvazkové Noskovy Malé encyklopedie vědeckého řízení vydané v roce 1976 v nakladatelství Naše vojsko, pojem kapacity byl v českém prostředí rozšířen a

    READ MORE
  • Důstojník, voják, poddůstojník, bojovník5

    Tento příspěvek otevírá novou rubriku – Jazykový koutek. Víte-li o jakýchkoli jazykových zajímavostech a perlách z bezpečnostní oblasti, napište. Jazyk je něco, čemu se nelze v dennodenním životě vyhnout. Už proto, že ho musíme používat a lidé si občas nerozumí. Nevím, jestli je to tím, že mluví naprosto odlišným jazykem – mateřským a cizím, nebo naopak

    READ MORE

Nejnovější články