• Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Weapon II0

  „Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě: kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe.“ Victor Hugo Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby) V části WEAPON I jsme hovořili převážně o výrazech, ve kterých se weapon užívá ve spojení se zbraněmi hromadného ničení. Nyní se zmíníme o některých kolokacích, eufemismech, idiomatických výrazech, rčeních

  READ MORE
 • Bojují Američané jako Ghaňané?

  Bojují Američané jako Ghaňané?3

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby) Není nic podivnějšího, než že lidé uznávají poctivost ve hře, ale ne v práci. J.Ruskin Na webových stránkách Ghany se populární formou popisuje základní vojenský výcvik ghanského vojáka. Téměř identický text, ve kterém je však „Ghana“ nahrazena „Spojenými státy“, je publikován v časopise Listy Univerzity obrany, (str. 21). Nebudeme

  READ MORE
 • Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Weapon I.

  Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Weapon I.3

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby) „Zbraň je třeba z rukou zuřivce vzít, ne mu ji do rukou vložit.“ Publilius Syrus V minulých výkladech o termínech jsme se zabývali výrazem gun a nyní se dostává na řadu weapon. Slovo je anglo-saského původu a první písemná zmínka o weapon (wǣpen) ve významu zbraň se objevuje už

  READ MORE
 • Jaká je souvislost mezi vojenskou encyklopedií a tankem?6

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby) „Krava i vol knihy majú, a predsa čítať neznajú.“ Slovenské přísloví Na první pohled se může zdát, že titulek je absurdní, ale i přes zdánlivou nelogičnost zde souvislost, byť abstraktní, existuje. Článek z pohledu kognitivní lingvistiky metaforicky přirovnává Českou vojenskou encyklopedie online (ČVE), která by měla být nádobou,

  READ MORE
 • Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun II.0

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa „I nejkrásnější zbraně jsou nástroje neštěstí… Nejsou to nástroje pro šlechetného.“ Lao-c V minulé části (Gun I.) jsme uvedli, že slovo gun je také součástí různých rčení a sloganů, a tak se u některých zajímavých zastavme. Z němčiny přešlo do angličtiny rčení When I hear the word culture, I reach for my

  READ MORE
 • Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun I.

  Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun I.0

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (také autor kresby) „Jeden generál vyhrál bitvu a tisíc vojáků složilo navěky kosti.“ K.Kraus (1916) Mnoho anglicko-českých slovníků uvádí pod hesly gun, weapon nebo arm český jednoslovný ekvivalent zbraň. Obsáhlejší nebo specializované slovníky uvedou, že například u gun se může jednat o pušku, pistoli nebo dělo a příležitostně uvedou i

  READ MORE
 • Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?

  Budeme v armádě řešit služební záležitosti řetězem nebo řetězcem?8

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa „Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.“ Michalangelo Buonarroti Název článku není žádná nadsázka a ani pokus o humor. „Zodpovědný“ úředník Ministerstva obrany (MO) v roce 2014 usoudil, že v armádě jednadvacátého století nastal čas pro změnu a v oficiálním dokumentu NATO, který je pro Armádu České republiky (AČR) závazný, změnil

  READ MORE
 • Vo vobecný angličtině v armádě

  Vo vobecný angličtině v armádě11

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa Ve služebním lístku (Žádost o spolupráci v oblasti jazykového vzdělávání) ze dne 16. června 2015 Státní tajemník Ministerstva obrany píše: „Základem jazykové zkoušky podle STANAG 6001 je obecná angličtina, přesto považujeme za nezbytné, aby její  součástí byla i vojenská tématika… “ Toto písemné sdělení se mi dostalo do rukou z odboru, který spadá

  READ MORE
 • Tajemství slova HELIPAT ve Vyškově19

  Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa „Všem částem stavebního díla škodí nejvíce lidská nedbalost a nedostatek péče.“ Leon Battista Alberti Zainteresované osoby projíždějící vojenským prostorem ve Vyškově jsou konfrontovány se zvláštními matoucími nápisy na informační tabulích. Jedním z takových nápisů je helipat. Vzhledem k tomu, že většina z nich je česko-anglická, musíme předpokládat, že i zmíněné slovo, u

  READ MORE
 • Stropnického TÝM, nebo Haberův TEAM?1

  Autoři: Ladislav Chaloupský a Radomír Talafa Společně to dokážeme – jsme tým Motto výstavy IDET 2015 Podle slov ministra obrany Martina Stropnického uvedené motto výstavy vyjadřovalo základní podstatu společného úsilí při zabezpečování obrany České republiky. Pavol Habera svoji skupinu pojmenoval Team. Co však slovo tým nebo team a jeho složeniny v angličtině a češtině vyjadřují? V angličtině slovo původně

  READ MORE

Nejnovější články