fbpx

Lógar jako modelová provincie II

Příprava na výjezd s PRT, říjen 2008; Foto František Šulc

Jsem moc rád, že pod textem o Lógaru se debatuje. Jelikož mi názory diskutujících přijdou velice zajímavé (doufám, že se objeví další), rozhodl jsem se je dát na hlavní stránku, aby byly „viditelnější“. Předem díky všem, kteří se rozhodnou přispět, protože tato debata o přístupu v Afghánistánu je klíčová. A díky Petrovi Z. i Ivovi Z. za upřesnění mého textu – přiznám se, že jsem s tím dosti zápasil a nezvolil asi nejlepší prostředky pro vyjádření oněch změn v uvažování a přístupu naznačovaných v původním textu (people-centric, „ink spots“). Ale snad bylo to, co jsem chtěl říct pochopitelné.

Také doufám, že se ozve někdo z civilní části PRT s názorem na strategii v Afghánistánu. Myslím, že Vašek Pecha, který mě na původní článek v The Washington Post Times ostatně upozornil, něco chystá. Ale uvidíme, jak na tom bude časově.

Tak, a zde je příspěvek Iva Z.

Zdravím (a nejenom do země Červeného draka :-)),
pokud bych měl vyhodnotit efektivnost zde zmiňované strategie na podmínky provincie Logar, nemůžu si nejprve odpustit několik poznámek:
Ačkoliv plk. Gukeisen (přiznám se, že tohle jméno mi z mého působení v Logaru vůbec nic neříká) píše, že si distrikt Baraki Barak “vybral”, všichni co v provincii alespoň nějakou dobu působili víme, že to byla volba dost iluziorní. Oba dva zmiňované distrikty (Kherwar a Charkh) jsou pro podobnou strategii naprosto nepoužitelné. V distriktu Kherwar žádná základna ISAF není a jen tak nebude, jelikož je plně pod kontrolou Talibanu. S distriktem Chark to jde od 10 k 5. Nejlépe by o tom mohla vyprávět civilní část PRT. Ještě před rokem se do tohoto distriktu běžně jezdlilo ze základny FOB Shank vozidly HMMWV, za mě se tam již pouze létalo a vždy šlo o dost rizikové Close Protection civilního týmu (ze 2 akcí 2 kinetické incidenty). Distrikt Baraki Barak v první části našeho nasazení vykázal měřitelné zlepšení incedentovosti, a to po provedené americké ofenzivě (zkrátka tempo eliminace Talibanu v tomto ditriktu překročilo z hlediska TB rozumnou mez a boje se přesunuly do Charku). Zlepšení bylo ale jen dočasné, jelikož distrikt nebyl následně nijak držen (US Army, ANA, ANP, zkrátka nic, co by tam nebylo před ofenzivou).
Je třeba se zamyslet, PROČ Britové vůbec strategii “ink spots” (nikoliv people centric, tu měli téměř od začátku), použili. Prostě proto, že stejně jako teď NATO neměli dost sil. V Malajsii to bylo “from south to north” – celkem logické vzhledem k topografii Malajsie – poloostrov.
Sečteno a podtrženo. V tuto chvíli se Američané v Logaru nejsou schopni (či ochotni) ani držet vlastní doktríny. Pokud po úspěšné ofenzivě nenásleduje dlouhodobé udržení daného prostoru (byť za cenu snížení dalšího tempa ofenzivních akcí), tak jsme prohráli na celé čáře – přinejmenším důvěru lidí.
Poslední poznámka, která se asi citelně dotkne civilní části PRT. Civilní část PRT nebude NIKDY akceptovat doktrínu “ink spots”, jelikož přímo odporuje jejich filosofii. Ta je v kostce zaměřená na dlouhodobou udržitelnost, zapojení místních obyvatel, rovnoměrnost atp. Nic, co by bylo vztažené k bezpečnostní situaci. Snaha působit v jednom distriktu VÍCE než v jiném, je pro ně nepřijatelná. Je to dané tím, s jako minulostí tam lídé působí.
Poslední poznámka na závěr. Strategie gen. Templera (velícího důstojníka drtivé části Malajské kampaně) byla úspěšná mimo jiné proto, že pod sebou kontroloval veškeré vojenské, policejní a civilní složky v oblasti (britská praxe upřednostňovala oproti dnešku policii v zajišťování bezpečnosti), které byl, vzhledem ke své zkušenosti v Palestině schopen efektivně úkolovat a kontrolovat. Praxe v Logaru je ale přece úplně jiná. Pokud se šéf civilní části rozhodne, že v určitém distriktu nepostaví ani bábovičku, jaká bude reakce velitele vojenské části? Následující – “no, co se dá dělat”. Prostě proto, že on nad nimi nemá ŽÁDNOU pozitivní kontrolu (může pouze zakazovat). Kdo nevěří, ať si přečte “memorandum o vzájemném porozumění” mezi MZV a MO. K tomuto bodu bych byl vcelku rád, kdyby se někdo z civilní části vyjádřil – přinejmenším jeden z autorů článků je bývalý šéf civilní části PRT. Tímto zdravím.
Pokud totiž strategie civilní části bude pokračovat, tak do 5 let předáme skvěle rekontruovanou provincii – jen ne centrální vládě ale Talibanu. To by byla myslím škoda.

A zde je příspěvek delfína:

Ve svém komentáři se krátce vrátím k McChristalově zprávě o stavu unie. Požaduje posílit ISAF o další střelce schopné vést COIN, požaduje zdvojnásobit počty ANSF, doporučuje změnu strategie (hlavně rychle, včera bylo pozdě), rok 2010, 2011 bude pravděpodobně rozhodující pro úspěch ISAF. Chce sejít z hor (MRAPů) k lidem a jasně demonstrovat, že ISAF je v AFG pro lidi a především jejích bezpečnost. Chce posílit důvěru lidí ve prospěch ISAF.
Bez důvěry obyvatelstva a bezpečného prostředí se nedá nic udělat, protože AFG je stále tažen (driven) takzvanými pěti býlími koňmi (five white horses). 1) slabá a zkorumpovaná vláda, 2) korupce kam se člověk podívá 3) justice, zákony, spravedlnost v troskách 4) nefungující statní instituce a služby, 5) organizovaný zločin a ještě ke všemu povstalci. Pro mě je zcela zřejmé kam COM ISAF míří. Pokud nepřepřáhneme, nepřijdeme s novou strategií, která posílí legitimní vládu, alespoň částečně nesníží korupci (pro začátek stačí kontrolovaná korupce), posílí právo a pořádek, nenastartuje činnost státních institucí, neposílí bezpečnost a nezískáme podporu obyvatelstva, což je základ pro úspěšné COIN jsme v háji a budeme se velmi dlouho účastnit toho, čemu Mao z Číny říká Protracted War.
Vleklá válka jednoznačně posílí povstalce a naváže na komunistickou Čínu po WW II, Severní Vietnamce, Alžířany a některé velitele Talibanu, kteří v současné době úspěšně postupující podle Maovi metodiky. Musím říct, že je zcela zřejmé, že všichni výše jmenovaní až na Taliban nás dostali.
Na základě výše uvedených faktů nechápu jak „ink spots“ strategie posílí celkovou strategii pro AFG. Ano, budeme mít ostrůvky blahobytu ale jak bude AFG fungovat jako celek? Posílíme dynamiku rozvoje AFG nebo přes ostrůvky hojnosti posílíme dynamiku povstaleckého boje na území chudoby, které zcela zjevně budeme jen komplikovaně kontrolovat. Jaká bude informace „message“ pro ostatní obyvatele AFG? Vybrali jme si to, co je pro nás jednoduché a vy ostatní jděte k čertu. „Ink spots“ strategie je pro mě jen další ukázkou, že nevíme jak dál a dáváme sluchu expertům, kteří dělají pokusy, kde výsledek ve velice korupčním prostředí nelze předem odhadnout. V ostatním nelze než souhlasit s Ivem, nejsme schopni ani dodržet vlastní doktríny. Doporučuji všem těm, co chtějí v AFG experimentovat ještě jednou prostudovat FM 3-24 Counterinsurgency kapitolu číslo jedna a na jednoduché analýze doložit jak je „ink spots“ strategie v souladu s doktrínou. Komentář Iva k našemu PRT je velice trefný a není potřeba ho dále komentovat. Docela rád bych viděl dlouhodobou a střednědobou strategii CZ PRT pro Logar. Jaké jsou postupné cíle pro jednotlivé rotace, co chceme dosáhnout v jednotlivých letech a co je konečný cíl. Pokud to jednoznačně naše MZV s civilní částí PRT nepředstaví je pro mě CZ PRT jen další nevládní organizace řízená státem. Jako plátce daně se proto ptám kdo a jak investuje prostředky státu v AFG. Veřejné vyhodnocení investic civilní části PRT v Logaru jsem zatím nikde neviděl a ani jsem neslyšel, jak byla naše nemalá investice ve prospěch AFG zhodnocena. Neříkám, že PRT neodvádí dobrou práci ale jsem přesvědčen, že je stále co zlepšovat. Bez jednotné filozofie pro celý AFG v oblasti rekonstrukce a obnovy vyházíme spoustu peněz a postavíme další cíle pro povstalce. Pohled vojáka nemusí být vždy apriori kontraproduktivní, protože i armády NATO po ukončení studené války nabraly dostatek zkušeností v oblasti poválečné rekonstrukce států a ne vždy to bylo jednoduché. I my jsme se museli naučit komunikovat s civilními experty, nevládními organizacemi a dalšími hráči na bojišti.

9 comments
Profilový obrázek
František Šulc
ADMINISTRATOR
PROFILE

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

9 Comments

 • Profilový obrázek
  Ivo Z.
  19. 11. 2009, 17:16

  Jen pár poznámek k mému komentáři:

  1) Co se strategie „ink spots“ týče, neměl jsem vůbec v úmyslu její proveditelnost posuzovat v celoafghánském měřítku. Článek se týkal Logaru, moje úvaha se týkala pouze provinčního rozměru.

  2) V mém chápání neznamená strategie „ink spots“ to, že bychom se stoprocentně soustředili pouze na jeden či dva distrikty, ale rozumně zvážili své síly a na jeden či dva se soustředili zvýšenou měrou. Nové posily by se tedy neměly rozmístit po „troškách tak nějak všude“, ale do těchto cílových míst a zde dlouhodobě působit. Vztažemo k příkladu z konvenční války, pokud probíhá ofenziva, tak vojska všude nepostupují stejným tempem, někde zcela úmyslně přechází do obrany, aby ušetřené síly a prostředky mohly být použity v místě hlavního úsilí. Vím, že každý příklad z konvenční války v COIN trochu pokulhává, ale jako vojáka mne lepší nenapadl. Dle mého názoru, pokud bychom (myšleno síly ISAF v Logaru) dokázali se zvýšeným úsilím dlouhodobě a udržitelně stabilizovat jeden distrikt – to znamená, tak aby nakonec bezpečnost přešla výhradně do rukou ANA/ANP/místních bezpečnostních složek a kde by obyvatelstvo získalo pocit, že Taliban trvale tahá za kratší konec, tak v takovém případě bychom si rozvázali ruce pro zopakování této situace v dalším distriktu.

  3) Je pravda, že COIN Manual strategii „ink spots“ výslovně nezmiňuje, ale rozhodně upřednostňuje ochranu obyvatelstva oproti samostatným kinetickým akcím. V tomto dle mého názoru tkví nedodržování vlastní doktríny silami US Army. Napadá mě jen několik málo případů, kde se US Army pokoušela v Logaru o opak, a to zpravidla naprosto neadekvátním (nízkým) počtem sil a krátkodobě, takže nakonec bez úspěchu. Část z toho je bohužel pevně zakotvena v organizační kultuře US Army (ale potažmo většiny armád NATO). Každý voják chce raději s nepřítelem bojovat v otevřeném boji (prestiž, uznání spolubojovníků …) než někde 6 měsíců spolu s četou ANA chránit nějakou vesnici.

  Jenže právě v tom druhém tkví úhelný kámen každé úspěšné COIN strategie…

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ondrej Rajkovic
  19. 11. 2009, 21:17

  Ivo Z. : Vztažemo k příkladu z konvenční války, pokud probíhá ofenziva, tak vojska všude nepostupují stejným tempem, někde zcela úmyslně přechází do obrany, aby ušetřené síly a prostředky mohly být použity v místě hlavního úsilí. Vím, že každý příklad z konvenční války v COIN trochu pokulhává, ale jako vojáka mne lepší nenapadl.

  Myslím, že tady je tento příklad uplně ideální. COIN vedení konvenčních operací nevylučuje, pouze poukazuje na to, že již nejsou dominantní aktivitou, ale pouze doplňkem celého spektra aktivit a operací. A pokud půjdeme do důsledků tak pokud mají konvenční síly držet určité oblasti a zajišťovat tam bezpečnost tak se musí držet konvenční doktríny a taktických postupů. Takže, zase bych to s tím rozdělováním COIN a konvenčních operací nepřeháněl.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Jan Spacek
  19. 11. 2009, 22:29

  Na základě veřejně známých info(internet s všemi jeho nedostatky) je Baraki Barak vybrán dobře.Je po Pul i Alam nejvíce obydlen 78tisíc lidí.Kherwar má jen 26tisíc a Charkh 41tisíc.Kromě toho je blízko FOB Shank a hl.provinčního města,na mapě vypadá kompaktněji obydlen .Společně mohou tvořit ink spot,který se bude lépe ovládat.Ale je otázka jest li budou mít američané dost vojáků.V lednu jsem byla přesunuta 3.brigáda 10.Horské divize,ta už má za sebou jednu tůru v A-stanu,16 měsíců 2006 až 2007,celkem úspěšné nasazení COIN, její následník 173 ABN brigáda byla horší což vyvrcholilo Wanatem.Ale brigada byla hned na počátku oslabena odvelením 1-32 INF Bn do Konaru.Takže ji zbyl jen jeden pěší prapor na dvě provincie.Wardak je větší 530tisíc lidí takže dostal 2-87 INF Bn a 4-25 FA (dělostřelecký oddíl přeškolený na pěchotu).Na Logar 325tisíc obyvatel,zbyl jen 3-71 CAV a podpůrné,nebojové jednotky např. 3BSTB a 710 BSB.Problém 3-71 CAV je že je to tzv. RSTA SQN(Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition squadron-to je obtížné přeložít,průzkumný prapor není vystižný protože je na bojový průzkum příliš slabý,spíše bych použil „pozorovací pr.“ )Je ze všech bojových praporů brigády početně nejslabší.Jestli že budeme chránit řekněme 2/3 obyvatel Baraki Barak to je 50 tisíc lidí,budeme podle COIN doktríny potřebovat asi 1000 vojáků.3-71CAV bude mít s obtížemi 400.Kde vezmeme zbytek?Je tam nějaký kandak ANA?Další možnost je vrácení odveleného praporu.Pohraniční COP&FOB se tiše opouštějí takže jeho návrat by byl možný.
  Bezpochyby se bude muset část provincie nechat Predátorům.Kdo chce bránit vše,neubrání nic. Bedřich Veliký
  Ale je pravda že na COIN je nejobtížnější přesvědčit konvenčně myslící vojáky že to funguje.Gen.Keaneovi,Petraeusovi a Odiernovi se to v Iráku v roce 2006 povedlo.Možná se to alespoň částečně povede i v AČR.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ondrej Rajkovic
  20. 11. 2009, 10:20

  Jan Spacek :
  4-25 FA (dělostřelecký oddíl přeškolený na pěchotu).

  Smím se zeptat jak je možné „přeškolit“ dělostřelecký prapor na pěchotu? Pokud vím tak je to (nejen nelogické) jedoduše nevýhodné. Vycvičit nějakých 600-800 vojáků v dělostřeleckých MOS (13A pro důstojníky a 13 dalších specializací pro poddůstojníky a mužstvo) a pak je přeškolovat – nebo lépe řečeno přecvičit – na pěchotu. To mi prostě vůbec nesedí. A co je podstatnější tak oficiální stránka 4-25 FA (http://www.drum.army.mil/sites/tenants/division/3BCT/4-25FA/) o tom ani nemluví. Rád bych se tedy zeptal odkud máš tyto informace.

  Jan Spacek : 3-71 CAV je že je to tzv. RSTA SQN(Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition squadron-to je obtížné přeložít,průzkumný prapor není vystižný protože je na bojový průzkum příliš slabý,spíše bych použil “pozorovací pr.” )

  Myslím, že k tématu 3-71 CAV a jejich schopnostem by se měli vyjádřit povolanější a tak se pouze dotknu názvu a jeho překladu – Recon, Surveillance and Target Acquistion Squadron se dá velice jednoduše přeložit – a sice doslovně. Eskadra průzkumu, pozorování a označování cílů.

  Každopádně RSTA SQNs (typ RSTA přidělovaný k pěším BCT) disponují krom velitelství a velitelského oddílu, dvěmi motorizovanými průzkumnými oddíly, pěší průzkumným oddílem a pozorovacím oddílem. Takže pro různé typy misí, které by mohli být svěřeny právě 3-71 CAV je tady dostatečná variabilita schopností i prostředků.

  Jan Spacek :Na Logar 325tisíc obyvatel,zbyl jen 3-71 CAV a podpůrné,nebojové jednotky např. 3BSTB a 710 BSB

  Co se 710th Brigade Support Battalion týče tak máš pravdu, ten prapor je bez diskuse nebojový-podpůrný. Každopádně 3rd Brigade Special Troops Battalion (eh .. mohl by někdo vysvětlit lidem co píšou články na web AČR že to není 3.brigáda zvláštních jednotek) i když je combat support tak je tam četa Military Police a rota Combat Engineers – což je jednotka, která docela dobře dokáže plnit úkoly i mimo své specializace. Možná to není dostatečné, ale určitě to není katastrofální.
  Co je katastrofální je fakt, že český PRT se očividně nedokáže zapojit plně do této strategie už pouze z důvodu, že vojáci jsou „omezováni“ ve svých operacích z MZV a MO v Praze. Tohle tvrzení není výmysl, vyplývá to jasně z příspěvku Iva Zelinky a myslím, že to není jev ojedinělý. Ale pořád zůstávám optimistou, že se to změní.

  REPLY
 • Profilový obrázek

Nejnovější komentáře