fbpx • BKO pět let poté: profesionalizace3

  Zvláštním příběhem BKO je odstavec 6.38, kde se mj. praví, že absolventi vojenských škol: „nastupují do velitelských funkcí a do funkcí specialistů, na které musejí být dobře připraveni. Proto jsou vzdělávání nejen ve vojenské teorii a patřičné vojenské odbornosti, ale i v historii, právu, politologii, etice, sociologii, psychologii a dalších společenských a humanitně orientovaných vědách.“ Jaká

  READ MORE
 • Bílá kniha 2013: Francie poitalšťuje2

  Není to negativně míněný titulek ale prosté konstatování po přečtení nové Bílé knihy o obraně a národní bezpečnosti (Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale), která byla předložena francouzskému prezidentovi Françoisi Hollandeovi 29. dubna 2013. Po devíti měsících, včetně čtyřměsíčního zdržení, 46členná tvůrčí komise Francii směřuje ke snižování strategických schopností. Pokud pomineme četná

  READ MORE
 • Česko mezi stratégy11

  Stratég byl v antickém Řecku ten, který vedl pozemní i námořní síly do bitev, který velel a zajišťoval logistické potřeby vojska. Ostatně nejvyšší důstojnická hodnost (čtyřhvězdičkový generál) v řeckých silách je dodnes stratigós. V následujících stoletích slovo stratég i strategie získalo širší význam. Byzantští myslitelé začali oddělovat strategii od taktiky a diskutovat o jednotlivých aspektech obojího. Zjednodušeně řečeno

  READ MORE
 • Další posilování amerického AFRICOMu0

  Před více než rokem Spojené státy oznámily, že kvůli úsporám dále sníží počet svých vojáků v Evropě. Šlo o pokračování trendu, který započal již po skončení Studené války, kdy se množství mužů a žen podřízených evropskému velitelství snížilo z 213.000 v roce 1990 na 122.000 v roce 1992. Počet základen a menších zařízení spadajících pod nejvyššího velitele pro Evropu

  READ MORE
 • Bílá kniha je ke stažení135

  Jak jsem již psal, ve středu 18. května vláda schválila Bílou knihu o obraně. Od dnešního odpoledne je umístěna na internetových stránkách Ministerstva obrany. Jde o více než půlroční práci více než sto padesáti lidí. Má 168 stran. Samotný text zabírá méně místa – hodně stránek zabraly grafy, tabulky, schémata a fotografie. Má 11 kapitol.

  READ MORE
 • Struktura Bílé knihy o obraně192

  Včera se objevil na army.cz text náměstka generálního tajemníka NATO a předsedy odborné komise pro přípravu Bílé knihy Jiřího Šedivého. Jeho součástí je i návrh struktury Bílé knihy o obraně, která by měla být hotova příští rok na jaře. Jde o jakousi kostru, která se nyní „obaluje svaly“ a posléze i „kůží“. Proces přípravy tohoto

  READ MORE
 • Konec jednoho novináře32

  Možná jste to někteří zaregistrovali – končím po patnácti letech v médiích. Dostal jsem nabídku, která se nedala odmítnout, a když o tom přemýšlím, tak hned ze dvou důvodů. Za prvé, je to velice zajímavá příležitost, která se může proměnit v dobrou školu. Za druhé, mohl bych přispět k něčemu dobrému. A za třetí, pokud někdo léta říká,

  READ MORE

Nejnovější články