fbpx • Věčné problémy vojenských doktrín

  Věčné problémy vojenských doktrín0

  Vojenská doktrína obsahuje preferovaný způsob toho, jak ozbrojené síly nebo jejich části bojují. Je důležitá ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že charakter doktríny ovlivňuje pravděpodobnost vypuknutí závodů ve zbrojení nebo ozbrojeného konfliktu. Druhým je fakt, že přímo ovlivňuje a formuje vojenské prostředky státu určené na jeho obranu a má tak vliv na bezpečnost státu.

  READ MORE
 • 4. výsadková rota AZ: průkopníci nové koncepce aktivních záloh v ČR

  4. výsadková rota AZ: průkopníci nové koncepce aktivních záloh v ČR38

  Na tomto webu hojně diskutovaný počin, vytvoření aktivních záloh 43. výsadkového praporu, se stane skutečností. Nové AZ budou plnohodnotnou bojovou jednotkou, která bude schopna plnit bojové úkoly jako ostatní výsadkové roty a která zásadně mění dosavadní praktiky fungování AZ. 43. výsadkový prapor ukazuje, že chce být na hrotu úsilí AČR ve věci rozšiřování AZ. Nová

  READ MORE
 • Maximální doba výkonu služby v hodnosti – spása či prokletí?29

  Při čtení článku Benefity zůstanou zachovány, který byl publikován na str. 2-3 časopisu A-Report 8/2011 jsem narazil na jednu ze zásadních změn, které má obsahovat připravovaný kariérní řád a bude obsažen v budoucí novele zákona o vojácích z povolání: Určité změny si vyžádá i připravovaný kariérní řád. Institut minimální doby výkonu služby v hodnosti doplní

  READ MORE
 • Proč se nám nedaří v „intelektuálním džudu“4

  V březnu 1978 vyšel v časopise Parameters článek Johna M. Collinse s názvem Vietnam Postmortem: A Senseless Strategy. Nyní tento text vyšel znovu ve výročním čísle Parameters (Winter 2010-2011) – tomuto časopisu je totiž 40 let. Mimochodem, mezi různými historickými texty lze nalézt i jeden s názvem Lessons of History and Lessons of Vietnam z roku 1986 od tehdy majora

  READ MORE
 • Bonbónek pro příznivce COINu – materiál námořní pěchoty z Vietnamu1

  Už je to skoro dva roky od okamžiku, kdy začal existovat OWOP. Jedním z důležitých témat bylo od počátku counterinsurgency čili COIN. První text na toto téma se objevil už 30. června 2009, tedy krátce po prvním příspěvku. Mnoho lidí, kteří sem chodí, patří ke Coinistas, tedy zastáncům tohoto přístupu, který charakterizuje především ochrana civilního obyvatelstva,

  READ MORE
 • Robert Gates: Zapoměňte na velké konvenční střety5

  Krátce poté, kdy byly v roce 1991 vytlačeny jednotky Saddáma Husajna z Kuvajtu, vyšla kniha The Transformation of War Martina van Crevelda. Říká se, že jí v Pentagonu neměli vůbec rádi. Právě končil konflikt, který byl jako vystřižený z učebnic konvenčních střetnutí – dvě velké armády vybavené tanky, dělostřelectvem, letectvem a tak dále, čítající stovky tisíc mužů a žen

  READ MORE
 • Druhá kariéra49

  V posledních 10 letech se v souvislosti s odchodem vojáka do zálohy a přechodem do civilního života v resortu Ministerstva obrany hodně debatovalo o druhé kariéře. Překvapilo mě, že tento pojem se používá také ve Spojených státech, ovšem ve smyslu „obousměrného“ pohybu. Během přípravy na svou civilní kariéru na střední nebo vysoké škole se lze totiž připravovat také na

  READ MORE
 • Alianci by neškodila vlastní doktrína COIN0

  Pokud se podíváte na klíčová slova nejčastěji používaná na tomto blogu zjistíte, že counterinsurgency, či COIN patří k vítězům. Za rok a půl se zde objevila řada textů týkajících se tohoto zapomínaného a znovuobjevovaného konceptu. COIN za tu dobu pronikl i do přípravy některých českých jednotek působících v Afghánistánu. Je to dobře, byť samotný koncept nelze vydávat

  READ MORE
 • Vojensko-policejní schopnosti a COIN31

  Tento příspěvek nereprezentuje názor Vojenské policie. Je soukromým názorem autora na oblast vojensko-policejních schopností v souvislosti s procesem tvorby Bílé knihy o obraně a potřebou definovat žádoucí schopnosti českých ozbrojených sil srozumitelně pro širokou veřejnost. Text tématicky navazuje na několik předchozích příspěvků publikovaných na OWOP. Jeho cílem je vyvolat širší diskusi na téma důležitosti budování

  READ MORE
 • Profesionální poddůstojnický a praporčícký sbor – nechtěné dítě profesionalizované AČR?18

  Dne 13. října 2010 podepsali velitelé obou strategických velitelství NATO – Allied Command Operations (ACO) a Allied Command Transformation (ACT) – směrnici, která definuje postavení a roli poddůstojnického a praporčického sboru v rámci aliance. Tento dokument by měl sloužit především k vyšší interoperabilitě a unifikaci v rámci NATO a měl by pomoci nejen jednotlivým členským,

  READ MORE

Nejnovější články