fbpx • Bílá kniha 2013: Francie poitalšťuje2

  Není to negativně míněný titulek ale prosté konstatování po přečtení nové Bílé knihy o obraně a národní bezpečnosti (Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale), která byla předložena francouzskému prezidentovi Françoisi Hollandeovi 29. dubna 2013. Po devíti měsících, včetně čtyřměsíčního zdržení, 46členná tvůrčí komise Francii směřuje ke snižování strategických schopností. Pokud pomineme četná

  READ MORE
 • Česko mezi stratégy11

  Stratég byl v antickém Řecku ten, který vedl pozemní i námořní síly do bitev, který velel a zajišťoval logistické potřeby vojska. Ostatně nejvyšší důstojnická hodnost (čtyřhvězdičkový generál) v řeckých silách je dodnes stratigós. V následujících stoletích slovo stratég i strategie získalo širší význam. Byzantští myslitelé začali oddělovat strategii od taktiky a diskutovat o jednotlivých aspektech obojího. Zjednodušeně řečeno

  READ MORE
 • Doba Alexandra Vondry; 3. část – aktivní záloha (UPDATED)79

  Téma aktivní zálohy, či obecně rezervních sil je velice rozsáhlé a prolíná se v něm řada aspektů. Nelze říct, že existuje jediný dobrý důvod pro existenci a podporu tohoto konceptu, stejně jako nelze říct, že existuje univerzální recept, model, který se dá převzít. Nahlížení na dobrovolné rezervní síly a jejich používání je totiž snad ještě výrazněji než u profesionálních sil ovlivněno kulturou dané společnosti, její historií a tradicemi (to je obzvláště patrné při porovnávání přístupu v jednotlivých zemích – vezměme například USA, Británii a Francii). A zčásti to může i vysvětlit, proč jsem mi trvalo hodně přes týden, než jsem tento text dopsal (pokud jej někdo dočte do konce, pak pochopí, že na vině byla i délka).

  READ MORE
 • Doba Alexandra Vondry; 2. část – Bílá kniha104

  Adresář s názvem „White Papers“ má 1,14 GB dat. Je v něm historie vzniku Bílé knihy o obraně (pro níž se záhy vžila zkratka BKO), onoho dokumentu, o němž jsem slíbil napsat v první části seriálu, podklady sloužící pracovním skupinám i komisi pro rozhodování o definitivní podobě „knihy“, koncepční dokumenty jak české, tak zahraniční a podobně. K úkolu připravit

  READ MORE
 • Doba Alexandra Vondry; 1. část – důvěra5

  V polovině června 2010 jsem napsal na OWOP článek Přání novému ministrovi obrany. Tehdy se ještě nevědělo, kdo jím bude, ale proslýchalo se, že Alexandr Vondra. V textu jsem se tehdy pokusil shrnout, co by měl nový ministr obrany – ať jím bude kdokoli – začít dělat. Mimochodem, dnes po dvou a půl letech mohu říct, že

  READ MORE
 • Bílá kniha je ke stažení135

  Jak jsem již psal, ve středu 18. května vláda schválila Bílou knihu o obraně. Od dnešního odpoledne je umístěna na internetových stránkách Ministerstva obrany. Jde o více než půlroční práci více než sto padesáti lidí. Má 168 stran. Samotný text zabírá méně místa – hodně stránek zabraly grafy, tabulky, schémata a fotografie. Má 11 kapitol.

  READ MORE
 • Přílišná očekávání a přílišná skepse23

  V pondělí a v úterý proběhla ve zotavovně Měřín konference o Bílé knize (i proto jsem v posledních dnech OWOP zanedbával). Zúčastnila se jí téměř stovka lidí – vojáků, civilních zaměstnanců rezortu, politiků a zástupců bezpečnostní komunity. Jedním z témat byla i regionální spolupráce, takže dorazili i kolegové ze Slovenska. Šlo o dosti zajímavou zkušenost. Otevřenost, s jakou vše proběhlo

  READ MORE
 • Profesionální poddůstojnický a praporčícký sbor – nechtěné dítě profesionalizované AČR?18

  Dne 13. října 2010 podepsali velitelé obou strategických velitelství NATO – Allied Command Operations (ACO) a Allied Command Transformation (ACT) – směrnici, která definuje postavení a roli poddůstojnického a praporčického sboru v rámci aliance. Tento dokument by měl sloužit především k vyšší interoperabilitě a unifikaci v rámci NATO a měl by pomoci nejen jednotlivým členským,

  READ MORE
 • Struktura Bílé knihy o obraně192

  Včera se objevil na army.cz text náměstka generálního tajemníka NATO a předsedy odborné komise pro přípravu Bílé knihy Jiřího Šedivého. Jeho součástí je i návrh struktury Bílé knihy o obraně, která by měla být hotova příští rok na jaře. Jde o jakousi kostru, která se nyní „obaluje svaly“ a posléze i „kůží“. Proces přípravy tohoto

  READ MORE
 • Konec jednoho novináře32

  Možná jste to někteří zaregistrovali – končím po patnácti letech v médiích. Dostal jsem nabídku, která se nedala odmítnout, a když o tom přemýšlím, tak hned ze dvou důvodů. Za prvé, je to velice zajímavá příležitost, která se může proměnit v dobrou školu. Za druhé, mohl bych přispět k něčemu dobrému. A za třetí, pokud někdo léta říká,

  READ MORE

Nejnovější články