fbpx • Vojna parada „Korak pobednika“0

  Ačkoliv se pro začátek a konec 2. světové války udávají oficiální data: 1. září 1939 a 2. září 1945, kvůli rozdělení světa na časová pásma a faktu, že konflikt probíhal na několika kontinentech, nebývá někdy jednoduché určit přesný den. Konec 2. světové války v Evropě je některými národy oslavován 8. května, jinými až 9. května, a

  READ MORE
 • Jugoslávie opevněná0

  Jugoslávská národní armáda byla ozbrojenými silami s velmi vysokým stupněm hospodářské a i správní soběstačnosti. Díky takové autarkii se nejvyššímu jugoslávskému politickému vedení podařilo utajeně velmi dobře operačně připravit území státu na vedení atomové války. V důsledku toho lze na bývalém území státu existujícího v letech 1918–2003 na břehu Jaderského moře, s hlavním městem Bělehradem (Jugoslávie) dodnes

  READ MORE
 • Hercegovský pochod0

  Anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1878 nezanechala v české kultuře stopy pouze tím, že se objevil nový výraz pro chaos v podobě slova „maglajz“, ale také příležitostí, kterou v prostoru Bosny a Hercegoviny Češi dostali. Mezi ně bezesporu patří architekt Karel Pařík a vojenský kapelník Julius (Ernst Wilhelm) Fučík. První se nesmazatelně podepsal především na architektuře Sarajeva. Druhý

  READ MORE
 • Češi v Bosně (a Hercegovině)0

  Anexe Bosny a Hercegoviny probíhající od roku 1878 byla formálně stvrzena až v roce 1908, když František Josef I. po předběžných konzultacích s Ruskem podepsal ve Vídni 5. října příslušný výnos. Osmanský panovník Kâmil Paşa uvažoval o vojenské odpovědi na krok Vídně, který byl z pohledu Osmanské říše v rozporu článkem XXV berlínského protokolu i Cařihradské konvence. Nakonec k takovému řešení

  READ MORE
 • Díky, veteráni2

  Dnes je dle mého názoru dosti důležitý den (nemyslím Martina na bílém koni…; byť Martinům taktéž vše nejlepší). Zdá se mi ovšem (asi by bylo fér napsat: jsem si jist), že většina lidí vlastně ani neví, jaký, proč a co se sluší. Je den válečných veteránů a jeho symbolem je květ vlčího máku. Říká se

  READ MORE
 • Jména na hřbitovní zdi4

  Posledních několik týdnů jsem OWOP zanedbával. Je mi to líto, ale nic s tím nenadělám. Zčásti byla důvodem práce a zčásti dovolená, během níž jsem měl ztížený přístup na internet. Pokusím se to v následujících dnech a týdnech napravit. Během dovolené jsem byl s rodinou mimo jiné v severní Itálii a právě tam proběhlo malé pátrání, o které se

  READ MORE
 • Během Falkland chtěl Reagan půjčit Britům loď3

  V roce 1982, kdy se rozhořel konflikt mezi Argentinci a Brity o skalnaté Falklandy, Spojené státy, jejichž prezidentem byl tehdy Ronald Reagan, se tvářily poměrně neutrálně. Byť vývoj sledovaly s obavami, především kvůli pochybnostem o schopnostech Britů vést konflikt v takové vzdálenosti od domovských přístavů. Proto byl Ronald Reagan připraven půjčit Britům plavidlo, pokud by přišli o letadlovou

  READ MORE
 • Pro ještě přesnější mušku2

  Před několika lety jsem psal o novém vstřelovacím rekordu, který ustavil v Afghánistánu desátník Craig Harrison, když zastřelil Talibance na vzdálenost 2475 metrů. Napomohly mu k tomu ideální podmínky jako bezvětří a skvělá viditelnost, a samozřejmě výborná muška, odhad a zkušenost. V Sandia National Laboratory nyní přišli s prototypem náboje, které přesnost odstřelovačů na velké vzdálenosti ještě zlepší. Projektil

  READ MORE
 • Proces velení0

  Proces velení je souhrn činností řídícího subjektu (velitelů, štábů a jiných orgánů velení) nutných k zabezpečení splnění cílů soustavy ozbrojených sil. Je zvláštním případem obecného procesu řízení, aplikovaného na ozbrojené síly jako specifickou společenskou soustavu. V procesu velení se uskutečňuje plnění všech funkcí velení. V nejobecnějším smyslu zahrnuje: řízení veškeré přípravy ozbrojených sil k vedení

  READ MORE
 • Principy řídící práce4

  Principy řídící práce – leninské teoreticky formulované nejobecnější zásady uplatněné zakladatelem prvního socialistického státu V. I. Leninem při řízení celospolečenských procesů v SSSR, z nichž vycházejí i ostatní komunistické strany pří budováni socialismu ve svých zemích. Mezi leninské principy řidiči práce patří: princip vedoucí úlohy komunistické strany – prolíná všechny oblasti socialistické společnosti, jednoznačně ovlivňuje

  READ MORE

Nejnovější články