fbpx • Recenze: Umění vládnout – Margaret Thatcherová12

  Novelizace machiavellismu pro 21. století z pera britské premiérky Publikace, vydaná v roce 2003, nepředstavuje typologicky memoáry, avšak knihu analytických textů, rozmístěných do jedenácti tematicky rozvrstvených kapitol. Forma knihy se blíží spíše policy paperům – pěti až osmistránkové epizody jsou zakončeny krátkým shrnutím a doporučeními, poznámkový aparát zaujme 447 vysvětlivkami. Některé kapitoly jsou rozčleněny podle oblastí, jiné naopak na

  READ MORE
 • Recenze: Velvyslancem u Eiffelovy věže – Jaroslav Šedivý0

  Významná postava české diplomacie se v této knížce se vrací k událostem, které sehrály svou roli v česko-francouzských vztazích, zmiňuje se i o svém působení ve dvou mezinárodních organizacích se sídlem v Paříži – OECD a UNESCO. Zásadní přínos však přestavuje úvodní část díla, v níž autor detailně analyzuje počátky československé zahraniční politiky po roce 1989. Do

  READ MORE
 • Jaroslav Šedivý: Nemohli jsme se zdržovat, měli jsme tu jaderné zbraně0

  Říkáte, že pro zahájení rozhovorů se sovětskou delegací jste se museli nejprve dohodnout na znění tématu jednání, sověti odmítali jednat o odchodu vojsk, trvali na jednání o nové smlouvě o přítomnosti jejich vojska. Našli jste kompromis, že jednání budou „o přítomnosti sovětského vojska včetně jeho odchodu“. Co bylo dál? My jsme se tedy prvního dne

  READ MORE
 • Profese1

  Profese je obor společensky prospěšné činnosti člověka, k jejímuž výkonu se požaduje stanovená, státem uznaná ucelená příprava. Tvorba, vznik a zánik profesí je plné v souladu s historickým vývojem společenské dělby práce a vědeckotechnického pokroku. Kategoriální členění profesí probíhá jednak ve směru horizontálním ve smyslu relativního osamostatňování pracovních oborů u úseků (např. obor administrativní, personální,

  READ MORE
 • Organizace byrokratická10

  Organizace byrokratická je vysoce formalizovaná organizační soustava, která funguje podle přesné vymezených a zpravidla podrobně rozpracovaných pravidel činnosti, a která je na všech stupních řízena odborně připravenými úředníky z povolání (byrokratickým aparátem, byrokracii). Charakteristickým rysem byrokratické organizace je rozsáhlá centrální administrativa a centralizace moci. Soulad a pořádek se v ní navádí a udržuje převážně administrativními

  READ MORE
 • Utajený světadíl1

  Spojení zpěváků, muzikantů a hudebních skupin a vojenského prostředí není v českých podmínkách zvláštního. Vzpomeňme například na Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a jejich Kdyby tisíc klarinetů, kde si zahrála celá plejáda tehdejších hvězd populární hudby. Zajímavá je však dramaturgie tohoto spojení v 80. letech 20. století. Málokdo si dnes už uvědomí, že i Janek Ledecký ztvárnil

  READ MORE
 • Principy výstavby socialistické armády0

  Principy výstavby socialistické armády jsou nejobecnější teoretické zásady výstavby socialistické armády. Vznikly marxisticko-leninským zobecněním zkušeností z výstavby socialistických armád, zejména armády sovětské. Při formulaci principů se vycházelo z teoretického odkazu klasiků, zvláště V. I. Lenina. K dalšímu upřesnění dochází na základě: zkušeností komunistických stran socialistických států, zejména KSSS; objektivních potřeb výstavby armády jako mocenského nástroje socialistického

  READ MORE
 • Řízení personální0

  Řízení personální je uměřeno na cílevědomou výchovu u regulaci pohybu kádrů v určité oblasti nebo oboru. Zpravidla zahrnuje: organizaci výběru, přípravy a hodnocení kádrů; vedení evidence všeobecně, nomenklaturních kádrů a kádrových rezerv; přípravy podkladů pro rozmísťování kádrů, rozbory kádrového obsazeni a kádrové práce; odbornou a politickou výchovu a vzděláni pracujících; uplatňování vlivu na správné využíváni hmotných

  READ MORE
 • Velitel0

  Velitel je fyzická osoba, která realizuje proces velení samostatně nebo za pomoci štábu. Konkrétní povinnosti, odpovědnost i pravomoc velitele jsou vymezeny vojenskými řády a předpisy. V kolektivním orgánu velení zaujímá velitel rozhodující postavení. V současné praxi realizují velitelé na nižších organizačních stupních velení samostatně, na vyšších stupních, v závislosti na rostoucím rozsahu a složitosti velení,

  READ MORE
 • Velení0

  Před více než dvaceti lety došlo k pádu komunistického režimu. Šlo o zásadní společenský zlom, nicméně samozřejmě pro každou společnost, nemá-li se ocitnout v chaosu, je důležité udržet si kontinuitu. To je ostatně důvod, proč proměna trvá tak dlouho. I dvacet let poté je proto stále většina společnosti více či méně mentálně spjata s budováním socialismu. Přežívají samozřejmě

  READ MORE

Nejnovější články